Vejadgange og trafiksikkerhed

Vejadgange og trafiksikkerhed31. januar 2022

Til brug for vejmyndigheders og rådgiveres planlægning af vejadgange i åbent land har Vejdirektoratet fået udarbejdet en rapport om sammenhængen mellem vejadgange og trafiksikkerhed...


Der opleves et øget pres i sagsbehandlingen i forhold til nye vejadgange og ændring af vejadganges funktion i åbent land. Samtidig har sagsbehandlerne manglet opdateret viden om sammenhængen mellem vejadgange og trafiksikkerhed.  
 
Vejdirektoratet har derfor haft Trafitec til at udarbejde en analyse af sammenhængen mellem vejadgange og trafiksikkerhed. Der er udført både ulykkesmodeller og en ulykkesanalyse.   
 
Analysen bidrager med vigtig dokumentation, som kan anvendes af vejmyndigheder i forbindelse med sagsbehandling og af såvel vejmyndigheder som rådgivere i forbindelse med planlægning af veje i åbent land samt i det generelle trafiksikkerhedsarbejde. Der er bl.a. dokumentation for, hvordan trafiksikkerheden afhænger af type af adgang (fx adgang til mark, enfamilieshuse, erhverv og landbrug), trafik på vejen og omfang af adgange på vejen.   Analysens vigtigste resultater fremgår af et kortfattet og letlæseligt notat. Desuden er der en detaljeret baggrundsrapport, der beskriver analysens metoder og samtlige resultater.

Læs mere her >>
Medlemmer