Tillykke med den vigtige ministerpost

Tillykke med den vigtige ministerpost27. juni 2019

Tidligere formand for folketingets transportudvalg og tidligere finansordfører for Socialdemokraterne Benny Engelbrecht bliver ny transportminister. Samtidig skal han alene fokuserer på transportområdet og stå i spidsen for den nye regerings forhandlinger om en samlet infrastrukturaftale.


Brancheforeningen SIKRE VEJE repræsenterer virksomheder, der arbejder på vejen og derfor har fokus på trafiksikkerhed for både trafikanter og medarbejdere. Af den grund er posten som transportminister meget vigtig i vores øjne, og det glæder os derfor, at den nu er besat af en person, der tidligere har vist interesse og evner for at kæmpe for bedre trafiksikkerhed.

I aftalen Retfærdighed for Danmark - som den nye S-regring har indgået med deres støttepartier Enhedslisten, SF og Radikale Venstre - fremgår, at den nye regering vil forhandle en aftale om infrastruktur, så klima- og miljøhensyn i langt højere grad indgår. Det vil blandt andet kræve investeringer i den kollektive transport og cyklisme. I SIKRE VEJE hilser vi en aftale om infrastruktur velkommen, men vi minder også om, at udvikling og vedligehold af hele vejnettet, herunder ikke mindst trafiksikkerhed, bør have en central plads i aftalen.

Trafiksikkerhed er vigtigt. Ikke kun for trafikanter og alle os der arbejde på vejen. Det er faktisk en god investering for samfundet, da det er betydeligt billigere at bruge penge på trafiksikkerhed end på hospitalbehandlinger, genoptræning, materielle skader og spildtid i køer som følge af trafikuheld. Hertil kommer naturligvis de menneskelige gevinster ved undgåede ulykker.

Fra brancheforeningen SIKRE VEJE ønsker vi den nye transportminister tillykke med den vigtige ministerpost.
Medlemmer