SIKRE VEJE på Christiansborg

SIKRE VEJE på Christiansborg16. november 2021

SIKRE VEJE har været på Christiansborg for at tale branchens sag over for formandsskabet for Færdselssikkerhedskommissionen. Helt konkret for at drøfte kommissionens nye handlingsplan og kommissionens fortsatte fokus på vejenes og vejudstyrets tilstand...


Formanden for SIKRE VEJE Peter Cameron har været på Christiansborg for at besøge to indflydelsesrige toppolitikere, nemlig Andreas Steenberg (R), der tillige er formand for Færdselssikkerhedskommissionen, og Kristian Pihl Lorentzen (V), der er næstformand for Færdselssikkerhedskommissionen. Fra SIKRE VEJE deltog endvidere Jan Winum Povlsen, der er formand for Alkolåsbranchen under SIKRE VEJE, og Anders Hundahl fra Sekretariatet. Formålet med mødet var af følge op på kommissionens nye strategi og handlingsplan, der til SIKRE VEJES tilfredshed bl.a. har fokus på vejens og vejudstyrets tilstand og dets betydning for færdselssikkerheden.
 
Peter Cameron indledte med at takke for at vi måtte få foretræde og roste planen, men understregede også vigtigheden af, at handling nu følger ord – der skal penge til og fokus på færdselssikkerheden, for desværre er antallet af trafikdræbte og alvorligt tilskadekomne de seneste 10 år fladet ud – og ikke faldet.
 
Politikerne lovende en mere operativ tilgang og fokus opfølgning på, om målene nås.  Færdselssikkerhedskommissionen er ikke en myndighed, men kan sætte fokus på om f.eks. kommunerne følge op på planens mål. Andreas Steenberg roste kommunernes engagement i kommissionens arbejde og anbefalede SIKRE VEJE at tage kontakt til KL for en dialog om opfølgning og indsatser. Kristian Pihl Lorentzen pegende på vigtigheden af at ”kommunalisere” ulykkestallene så vi f.eks. kan finde og lære af de kommuner, der gør det bedste. Begge dele noget SIKRE VEJE vil følge op på.
 
Jan Winum Povlsen roste den alkolåsordning, som blev indført i 2015 og som bl.a. har betydet, at vi ser færre tilbagefald til spritkørsel for dem, der har været en del af ordningen. Der efterlystes også en evaluering af ordning, meget gerne med inddragelse af branchens og dens værdifulde erfaringer, hvilket de to toppolitikere var positive overfor. Også her vil SIKRE VEJE følge op.
 
”Vi havde en god dag på Christiansborg – for færdselssikkerheden og for branchen”, udtaler Peter Cameron efter mødet, og tilføjer, at det er super vigtigt, at vi i branchen står sammen om SIKRE VEJE så vores stemme kan blive hørt.
 
Medlemmer