Ny branchegruppe om afspærring

Ny branchegruppe om afspærring 7. oktober 2014

Brancheforeningen SIKRE VEJE har oprettet en ny branchegruppe for trafikafspærring, der skal arbejde på at skabe bedre rammevilkår for branchen.


Det overordnede mål med branchegruppen er at blive den naturlige sparringspartner for myndigheder, udbydere og branchen generelt. Det er nemlig forudsætningen for at få indflydelse, at vores forskellige samarbejdsparter har nogen, som de nemt og effektivt kan samarbejde med.

Et andet mål er at få skabt velbegrundede og ens regler, der gælder i hele landet – og hver gang. På den måde bliver det sikret, at alle parter har et ensartet grundlag for planlægning og udførsel af afspærringer og trafikledning på de danske veje.

Endelig har vi helt grundlæggende et ønske om at hæve branchens image og faglige niveau. Et konkret forslag er at udgive en informationsfolder om god afspærringsskik. Folderen skal bruges til kolleger, kunder og myndigheder, for at hjælpe alle med at fastholde et nødvendigt fagligt niveau i branchen.

Følgende 8 virksomheder er med til at starte den nye branchegruppe for afspærring:

Andre interesserede virksomheder, der beskæftiger sig med opsætning af trafikafspærring, er også velkomne til at deltage i branchegruppen og kan i givet fald kontakte SIKRE VEJE på info@sikreveje.dk.
Medlemmer