Dialog med toppolitiker

Dialog med toppolitiker20. august 2021

SIKRE VEJE havde inviteret socialdemokratiets transportpolitiske ordfører Thomas Jensen på besøg hos DAV Nordic i Silkeborg for bl.a. at tale om den gode samfundsøkonomi i trafiksikkerhed.


Socialdemokratiets transportpolitiske ordfører Thomas Jensen tog imod invitationen og har netop besøgt DAV Nordic, hvor Ulrik Toft Marcussen, der er adm. dir. i DAV Nordic og bestyrelsesmedlem i SIKRE VEJE, fortalte om foreningen og viste rundt på DAV Nordic. På mødet deltog endvidere projektleder Johny Poulsen, DAV Nordic, og Anders Hundahl, SIKRE VEJE (se foto).

Ulrik Toft Marcussen indledte besøget med at overrække Thomas Jensen SIKRE VEJE's pjece ”Få styr på trafiksikkerheden – det betaler sig”. Pjecen samler op på en stor postdoc-undersøgelse, der sætter to tykke streger under, at der er en sammenhæng mellem trafiksikkerheden og standarden af vejen og dens omgivelser.

Dernæst gik snakken om støj og om, hvordan man bedst muligt reducerer støjen fra veje og baner; et fokusområde for DAV Nordic og for politikerne, og et område som Thomas Jensen netop havde efterspurgt at få mere viden om.

”Jeg er rigtig glad for at komme på besøg i en virksomhed som DAV Nordic som arbejder med en så væsentlig opgave som støjreduktion. For støj er en stor udfordring for mange danskere og noget vi som politikere på Christiansborg derfor vil bruge penge på de kommende år” sagde Thomas Jensen på mødet og understregede, at der står et meget bredt flertal af partier bag aftalen om at bekæmpe støj. ”Og så er jeg selvfølgelig glad for at besøge en lokal virksomhed”, sluttede Thomas Jensen, der selv er valgt i Silkeborg.

”Det er spændende for os som virksomhed at komme i direkte kontakt med det politiske niveau og kunne komme frem med budskabet om, at vi fra branchens side ønsker os bedre mulighed for innovation i udbud fra det offentlige. Vi synes også godt, at det offentlige må stille højere grønne krav til os end hidtil – vi er klar”, understregede Ulrik Toft Marcussen, og tilføjede, at branchen er glade for den nye infrastrukturplan, der sikrer os imod skadeligt stop-and-go.

Besøget sluttede af med en rundtur hos DAV Nordic, hvor der blev set på, rørt ved og spurgt ind til alt fra støj- til paddeværn.


 
Medlemmer