Vejsektordagen 2021

I år holdt Teknologisk Institut og SIKRE VEJE en elektronisk udgave af Vejsektordagene. Før Covid-19 var Vejsektordagene en 2-dages udstillingsmesse suppleret med en række faglige indlæg og debatmøder. I år blev Vejsektordagen 2021 afviklet onsdag den 19. maj 2021 som et halvdags Teams-arrangement med faglige indlæg og debat.

Vejsektordagen kørte i to parallelle spor:
Spor A: VEJBELÆGNINGER og Spor 2: TRAFIKSIKKERHED

 Spor A: VEJBELÆGNINGER - NYE GRØNNE VEJE
 Spor 1: Moderator Hans Muurholm, Arkil
 • Miljørigtig produktion af asfalt
  Lotte Regel Josephsen, Peab Asfalt
 • BSM koldasfalt - nye vejregler på vej
  Henrik Majlund, Vejdirektoratet
 • Roads2Rails, asfalt kan bane vejen for højhastighedsjernbaner
  Ole Grann Andersson, Teknologisk Institut

 

 Spor B: TRAFIKSIKKERHED - DE BLØDE TRAFIKKANTER
 Spor 2: Moderator Jens Mandrup, Trafikudvalget, Region Hovedstaden
 • Anbefalingerne fra Færdselssikkerhedskommisionen
  Andreas Steenberg, Færdselssikkerhedskommissionen
 • Cyklisternes perspektiv
  Klaus Bondam, Dansk Cyklistforbund
 • Helsingørs arbejde med at sikre de bløde trafikanter
  Katrine Kjærbo, Helsingør Kommune 


MATERIALE
FRA VEJSEKTORDAGEN 2021
:

>> Invitation (PDF-fil)
>> Program (PDF-fil)

PRÆSENTATIONER (PDF-filer):

Spor A - Vejbelægninger:
>>
Miljørigtig produktion af asfalt
>> BSM koldasfalt - nye vejregler på vej
>> Roads2Rail - asfalt kan bane vejen

Spor B - Trafiksikkerhed:
>> Færdselssikkerhedskommissionen
>> Cyklisternes perspektiv
>> Helsingørs arbejde for cyklisterne


SPONSORFILM
>> Hovedspor - Arkil
>> Hovedspor - Eurostar
>> Spor A - Peab
>> Spor A - Arkil


Medlemmer