Konference om trafikstøj


Brancheforeningen SIKRE VEJE inviterer til konference om trafikstøj. Konferencen finder sted torsdag den 9. juni 2022 kl. 13:00-17:00 i Fællessalen på Christiansborg, København.

Trafikstøj er en landeplage og der er et stort ønske fra befolkningen om at gøre noget ved det. I samarbejde med transportordfører Thomas Jensen (S) arrangerer SIKRE VEJE derfor denne konference om støjbekæmpelse. Her vil der blive præsenteret innovative løsninger på støjbekæmpelse med inddragelse af internationale erfaringer samt fokus på klima, holdbarhed og pris.

Deltagere er politikere, embedsmænd, rådgivere og virksomheder der arbejder med eller har interesse for trafikstøj. Udbyttet er inspiration til nye løsninger, der kan bruges i hverdagen.

Det siger tilmeldte:
Det er relevant at deltage i konferencen, da byrådet i Roskilde for nylig har bestilt en støjstrategi (primært i forhold til trafikstøj) der skal udarbejdes i løbet af 2022 og derfor ligger tidspunktet for konferencen rigtig godt, som vi forhåbentligt kan bruge i det indledende arbejde.
Morten Heegaard Christensen, projektleder, Roskilde Kommune

Trafikstøj giver store miljø- og sundhedsproblemer, og der bor fortsat mange støjplagede borgere i Region Hovedstaden. Regionen har i en årrække arbejdet for at udbrede kendskab til handlemulighederne for bekæmpelse af trafikstøj. Det forventer jeg at konferencen bygger videre på. Derudover forventer jeg at få nye konkrete ideer til vores forsatte indsats med udviklings- og forskningsprojekter, videns- og kompetenceopbygning, konkret dokumentation og udbredelse af erfaringer.
Caroline Schousboe, specialkonsulent, Region Hovedstaden

INTRODUKTION:

13:00-13:15
 
 Velkomst
 >> Transportminister Trine Bramsen (S)
13:15-13:45

 
 Politiske udfordringer med trafikstøj
  >> Thomas Jensen (S)
  >> Kristian Pihl Lorentzen (V)
13:45-14:00
 
 Infrastrukturaftalen og støjforebyggende foranstaltninger
 >> Jacob Fryd, Vejdirektoratet
14:00-14:15
 
 Gladsaxe Kommune - en kommune med store støjudfordringer
 >> Borgmester Trine Græse (S), Gladsaxe Kommune


TEKNISKE INDLÆG:

14:15-14:45

 

 Støjskærme                                                                                   
 >> Ulrik Toft Marcussen, DAV NORDIC
 >> Johnny Lund-Wendt, Rambøll

14:45-15:15
 
 Pause
 

15:15-16:45


 

 • Støjstærekasser
  >> Tove Hels, Rigspolitiet og adjungeret professor AAU
 • Støjsvage dæk - et muligt valg til gavn for alle
  >> Volker Nitz, Dækbranchen Danmark
 • Støjdæmpende asfalt
  >> Lotte Regel Josephsen, Peab Asfalt
  >> Formand for Asfaltindustriens Tekniske Udvalg
 • Flytbar støjbekæmpelse ved fx byggepladser i byer
  >> Mads Normann, Saferoad Daluiso
 • Trafikstøj - hvad koster det egentligt samfundet?
  >> Sif Enevoldsen, Gate 21


OPSAMLING:

16:45-16:55
 
 Debat: Hvad gør vi ved trafikstøj?                                               
  >> Thomas Jensen (S)

16:55-17:00
 


Bemærk:
Tilmelding er gratis - men nødvendig. Pladserne bliver fordelt efter "Først-til-mølle"-princippet.

Nyttige links:
Roligbolig - hjemmesiden om trafikstøj i og omkring boligen
Infrastrukturplan 2025 - læs på side 9 og 10 om trafikstøj og de 3 millilarder kr. politikerne har afssat til at bekæmpe støjen
Dæklabel - hjemmesiden om dækmærkning
Hvidbog om støj - fra Gate 21

Fakta:


Praktisk information til alle deltagere:
For at komme ind på Christiansborg, skal du gå igennem Besøgsindgangen, som ligger til højre for Folketingets Hovedtrappe i Rigsdagsgården. Du skal igennem sikkerhedstjek, så vi anbefaler, at du kommer i god tid. Du må ikke selv gå op til Fællessalen, men vil blive hentet ved Besøgsindgangen, når du er kommet igennem sikkerhedstjekket.TILMELDING
til STØJKONFERENCEN 2022

Dit navn:
*
Firmanavn:
*
Din e-mail:
*
Din e-mail (gentag):
*


Håndtering af persondata:
Bemærk, at du ved din tilmelding giver tilladelse til:
- at SIKRE VEJE kan bruge dine kontaktoplysninger til at udarbejde forskelligt materiale i forbindelse med dette arrangementet, som fx deltagerlister og evalueringer, og til senere at kontakte dig om andre af SIKRE VEJE's arrangementer.
- at SIKRE VEJE kan bruge fotos og video fra arrangementet i denne og andre ikke kommercielle sammenhænge.


Hvad siger transportordførerne?

Thomas Jensen (S):


"Jeg forventer at få inspiration og konkrete idéer til, hvordan vi som beslutningstagere kan gøre indsatsen mod støj mere effektiv ved skubbe til den vanetænkning, som der hidtil har været i løsningsforslagene. Som forvalter af skatteydernes penge, så føler jeg mig forpligtet til at få mest mulig støjdæmpning til gavn for de berørte borgere langs vejene".

Kristian Pihl Lorentzen (V):

"Jeg forventer, at få gode input til, hvordan vi i fremtiden bedst muligt forebygger problemet med vejstøj langs de stærkt trafikerede veje".  


Medlemmer