DEBATARKIV

Her kan du læse de seneste debatindlæg fra SIKRE VEJE:
 

17-01-2022

Ring 112, hvis bilen går i stå på motorvejen. Det er budskabet i en ny kampagne fra Vejdirektoratet og politiet, der skal få flere trafikanter til at ringe 112, når de har et uheld og holder stille på motorvejens vognbaner.

Læs mere >>
 
16-11-2021

SIKRE VEJE har været på Christiansborg for at tale branchens sag over for formandsskabet for Færdselssikkerhedskommissionen. Helt konkret for at drøfte kommissionens nye handlingsplan og kommissionens fortsatte fokus på vejenes og vejudstyrets tilstand...

Læs mere >>
 
20-08-2021

SIKRE VEJE havde inviteret socialdemokratiets transportpolitiske ordfører Thomas Jensen på besøg hos DAV Nordic i Silkeborg for bl.a. at tale om den gode samfundsøkonomi i trafiksikkerhed.

Læs mere >>
 
08-08-2021

Vejens tilstand og udformning har stor betydning for trafiksikkerheden. Det er vigtigit ikke mindst i denne tid, hvor 60.000 nye små børn starter i skole, understreger SIKRE VEJE

Læs mere >>
 
29-06-2021

Regeringen har netop offentliggjort en langsigtet infrastrukturaftale, der er indgået med alle partier i folketinget. Aftalen giver et godt grundlag for mere trafiksikkerhed, der også kan glæde SIKRE VEJE's medlemmer...

Læs mere >>
 
11-05-2021

Trafiksikkerhedskommissionens handlingsplans anbefalinger indeholder alt det, vi SIKRE VEJE har kæmpet for i alle årene, og de er en stor sejr for os, skriver formanden i Licitationen

Læs mere >>
 
17-03-2021

I år inviterer Teknologisk Institut og SIKRE VEJE til en elektronisk udgave af Vejsektordagene. Vejsektordagen 2021 bliver afviklet som et halvdags Teams-arrangement med en række spændende faglige indlæg og debat.

Læs mere >>
 
20-11-2020

Sidste år blev 199 personer dræbt i trafikken herhjemme mod 171 i 2018. 54 af dødsulykkerne var eneulykker, som dermed er den hyppigste dødsulykke i Danmark.Det viser Vejdirektoratets nye analyse af alle trafikulykker i 2019.

Læs mere >>
 
19-06-2020

Mandag den 15. juni var Anders Hilbert, fra SIKRE VEJES sekretariat, på besøg hos foreningens nyvalgte formand Peter Cameron, direktør i PV Greve. Som formand vil Peter være med til at samle branchen indadtil og tale dens sag udadtil.

Læs mere >>
 
27-05-2020

På SIKRE VEJE's generalforsamling takkede formand Michael Stisen, Arkil, af - og overlod stafetten til Peter Cameron, PV Greve. Thomas Virenfeldt, Spanggaard & Virenfeldt, træder ind som nyt medlem af bestyrelsen.

Læs mere >>
 

Medlemmer