DEBATARKIV

Her kan du læse de seneste debatindlæg fra SIKRE VEJE:
 

19-09-2023

På vejregler.dk kan man nu finde en ny revideret udgave af håndbogen ”Autoværn og tilhørende udstyr”.

Læs mere >>
 
29-09-2022

Invitation: På NVF:s Nordisk trafiksikkerhedsforum 2022 kan du møde nordiske kollegaer og høre om de seneste erfaringer med trafiksikkerhed i Norden, herunder om data, undersøgelser og pilotprojekter.

Læs mere >>
 
19-08-2022

Medlemmer af SIKRE VEJE har i Nordjylland oplevet en længere og ofte uklar sagsbehandling af deres ansøgninger i Råden Over Vejarealer (ROV). Efter en god dialog med Nordjyllands Politi er der grundlag for at arbejde videre på at få løst udfordringerne.

Læs mere >>
 
10-06-2022

Trafikstøj er en landeplage og der er et stort ønske fra befolkningen om at gøre noget ved det. I samarbejde med transportordfører Thomas Jensen (S) har SIKRE VEJE netop gennemført en stor konference om trafikstøj på Christiansborg...

Læs mere >>
 
08-04-2022

Torsdag den 8. april 2022 mødtes SIKRE VEJE, ved bestyrelsen, med Vejdirektoratet. Mødet var en smule decimeret på grund af sygdom, men emnerne var vigtige og dialogen god

Læs mere >>
 
22-02-2022

På bestyrelsens seneste møde drøftede vi bl.a. en løsning af virksomhedernes problemer med kurset Vejen som arbejdsplads II. Men også den nye spændende fremtid for vores messe Vejsektordagene efter tilgangen af en ny stor samarbejdspartner...

Læs mere >>
 
31-01-2022

Til brug for vejmyndigheders og rådgiveres planlægning af vejadgange i åbent land har Vejdirektoratet fået udarbejdet en rapport om sammenhængen mellem vejadgange og trafiksikkerhed...

Læs mere >>
 
17-01-2022

Ring 112, hvis bilen går i stå på motorvejen. Det er budskabet i en ny kampagne fra Vejdirektoratet og politiet, der skal få flere trafikanter til at ringe 112, når de har et uheld og holder stille på motorvejens vognbaner.

Læs mere >>
 
16-11-2021

SIKRE VEJE har været på Christiansborg for at tale branchens sag over for formandsskabet for Færdselssikkerhedskommissionen. Helt konkret for at drøfte kommissionens nye handlingsplan og kommissionens fortsatte fokus på vejenes og vejudstyrets tilstand...

Læs mere >>
 
20-08-2021

SIKRE VEJE havde inviteret socialdemokratiets transportpolitiske ordfører Thomas Jensen på besøg hos DAV Nordic i Silkeborg for bl.a. at tale om den gode samfundsøkonomi i trafiksikkerhed.

Læs mere >>
 

Medlemmer