SIKRE VEJE's Årsdag 2018

SIKRE VEJE's Årsdag 2018 blev indledt med en række indlæg, hvor viden og inspiration var nøgleordene.


Ballerups borgmester Jesper Würtzen bød velkommen til Ballerup og fortalte om kommunens arbejde med trafiksikkerhed og borgerinddragelse.
Se mere her>> Jesper Würtzens præsentation på SIKRE VEJE Årsdag 2018
 


Herefter gav Bo Sandberg fra Københavner Tunnel Gruppen et indblik i arbejdet med at få virkeliggjort det kæmpemæssige projekt med etableringen af en underjordisk ringevej øst om København.
Se mere her>> Bo Sandbergs præsentation på SIKRE VEJE Årsdag 2018


Mogens Kjærgaard Møller fra Rådet for Sikker Trafik fremlagde fakta om trafiksikkerheden i Danmark - og kunne påvise en oplagt finansieringskilde til samfundsopgaver som fx Københavner Tunnelen i form af kæmpe samfundsøkonomiske besparelse ved øgede investeringer i trafiksikkerhed.
Se mere her>> Mogens Kjærgaard Møllers præsentation på SIKRE VEJE Årsdag 2018


Tove Hels fra Rigspolitiet fremlagde Politiets Forskningsstrategi 2016-20 med fokus på færdselssikkerhed, tryghed og hvordan man understøtter trafikafviklingen samt de særlige indsatsområder: For høj fart, spirituskørsel og uopmærksomhed.
Se mere her>> Tove Hels' præsentation på SIKRE VEJE Årsdag 2018


Endelig gav Jarl Linder fra CompanYoung nogle tankevækkende og inspirerende tips om rekruttering af unge.
Se mere her>> Jarl Linders præsentation på SIKRE VEJE Årsdag 2018

Dagen blev afsluttet med SIKRE VEJE's generalforsamling 2018, hvor bl.a. foreningens kontingent blev fastholdt for 5. år i træk og bestyrelsen genvalgt og udvidet med Peter Cameron fra PV Greve A/S. Bestyrelsen består herefter af:Medlemmer