Alkolåsbranchen

Alkolåsbranchen i Danmark er organiseret i Netværket Alkolåse under SIKRE VEJE. Den repræsenterer virksomheder, der producerer alkolåse til biler.

Alkolåsbranchens formål er at være et videns center for området i Danmark. Vi ønsker at fremme kendskabet til alkolåse og sætte fokus på det udbytte, der er ved brugen – færre trafikdræbte, færre tilskadekomne og en mere effektiv begrænsning af spritkørsel på en mere hensigtsmæssig måde for de dømte, end fradømmelse af kørekortet eller fængsel.

Målet er at få Danmark til at følge EU's anbefalinger for brug af alkolåse og at få indført alkolåse i Danmark, dér hvor det er mest naturligt; det vil sige i biler, der køres af dømte for spirituskørsel, i skolebusser, ved persontransport generelt og i biler, der transporterer farligt gods.

Foreningen ønsker desuden at sætte fokus på, hvordan EU’s CENELEC-normer for alkolåse kan være med til at sikre, at brugen af alkolåse i Danmark ikke kan manipuleres, er driftssikker og at sporbarheden er i top.

EU-normerne rummer desuden omfattende vejledning til beslutningstagere. Her finder man udførlige guidelines for teknisk og administrativ implementering med best practices for alt fra installation og service til dataadministration, lægeundersøgelser og håndtering hos politiet.

I Sverige har retningslinjerne været til enorm hjælp. Her har man haft et alkolåsprogram siden 1999, og det har resulteret i, at kun hver tiende spritdømte i dag er genganger. Tidligere var det 60 %.

Udgangspunktet for vores arbejde med at indføre alkolåse i Danmark er, at et enigt Folketing i 2010 vedtog en lov om brug af alkolåse (L179), hvor det slås fast, at personer, der er idømt en dom for spritkørsel, kan deltage i en alkolåsordning i stedet for at få frakendt kørerkortet og dermed måske miste sit job-grundlag.

Vi ønsker at informere om alkolåse og på den baggrund komme i kontakt med ledelse i relevante virksomheder (vognmænd, busselskaber), med politikerne i Folketingen og med de centrale embedsmænd i relevante ministerier. Vi ønsker at få implementeret loven om brug af alkolåse hurtigst muligt, og vi medvirker til at sikre, at det sker på en måde så loven teknisk, administrativt og juridisk kan bruges her i landet.


Fakta om alkolåse og spritkørsel:

Kontaktperson:

Jan Winum Povlsen, Jawin Safe Trip ApS
Netværksformand
Telefon  +45  28 97 50 01
E-mail     alkolaasbranchen@sikreveje.dk

Brev fra Alkolåsbranchen til Transportudvalget november 2015

Relevante links:
 

 Medlemmer