Netværk i SIKRE VEJE

 

SIKRE VEJE har en række faglige netværk, hvor virksomheder inden for konkrete områder kan drøfte fælles udfordringer og udveksle viden og erfaringer til gavn for både branchen og trafiksikkerheden:

 

Alkolåse

Netværket Alkolåse omfatter virksomheder, der sælger alkolåse til biler. Læs mere>>

Netværksformand:
Jan Winum Povlsen, Jawin Safe Trip APS
Telefon  28 97 50 01   |   E-mail  jwp@jawin.dk

 

Afspærring

Netværket Afspærring omfatter virksomheder, der producerer og/eller opsætter alle former for vejafspærring.

Netværksformand:
Gregers Münter, Saferoad A/S
Telefon  60 11 10 10   |   E-mail  gm@saferoad.dk

 

Autoværn

Netværket Autoværn omfatter virksomheder, der producerer eller sælger autoværn.

Netværksformand:
Jens Andersen, Dansk Autoværn A/S
Telefon  20 41 62 01   |   E-mail  ja@davas.dk

 

Skilte & Portaler

Netværket Skilte & Portaler omfatter virksomheder, der producerer eller sælger trafikskilte, -tavler og -portaler.

Netværksformand:
Claus Skaaning, 3M Traffic Safety Systems A/S
Telefon  40 30 02 74   |   E-mail  cskaaning1@mmm.com

 

Trafikmarkering

Netværket Trafikmarkering omfatter virksomheder, der producerer eller udlægger kørebanemarkering (vejstriber).

Netværksformand:
Jesper Wraae-Bess, Eurostar Danmark A/S
Telefon  21 60 33 53   |   E-mail  jwb@eurostar.as

 

Vejservice

Netværket Vejservice omfatter virksomheder, der beskæftiger sig med drift og vedligeholdelse af vej- og sidearealer.

Netværksformand:
Søren Bo Johansen, HedeDanmark A/S
Telefon  30 17 37 01   |   E-mail  sbj@hededanmark.dk

 

 
Medlemmer