Hvad vil vi...?

Det er foreningens opgave at skabe de bedst mulige rammer for medlemmernes virke. Det er derfor foreningen overordnede målsætning:

>> at forbedre færdselssikkerheden.

>> at være talerør for medlemmerne.

>> at skabe faglige netværk.

>> at skabe et godt samarbejde med myndighederne.

 

Foreningens konkrete mål

Den overordnede målsætning vil foreningen opnå gennem en række konkrete mål. Vi vil:

>> skabe trygge og sikre forhold på vejene for vores medarbejdere og trafikanterne.

>> skabe bedre regler og rammer for branchen gennem tæt dialog med myndighederne.

>> øge politikernes forståelse for de sikkerhedsskabende effekter af vejudstyr og -service.

>> bidrage til formidling af viden og til videndeling.

>> medvirke til at skabe bedre fremkommelighed og dermed øget produktivitet i Danmark.

>> søge samarbejde i alle relevante sammenhænge for at fastholde en positiv udvikling.

>> aktivt i trafikdebatten og søge indflydelse.

 

Vejen til målene

Branchen opnår bedst de ønskede resultater, hvis den står sammen på vejen frem mod målene. Foreningen er for det første forrum og talerør for virksomhederne over for myndigheder og den øvrige omverden. Det giver vægt og resultater, som ingen virksomhed kan skabe alene.

Endvidere giver foreningens faglige netværk innovation, nytænkning og løsninger til gavn for den enkelte virksomhed. Endelig kan foreningens løbende samarbejde med myndighederne på vej- og trafikområdet give den enekelte virksomhed adgang til information og dialog med bl.a. Vejdirektoratet og kommunerne. 

Flere medlemmer er derfor altid velkomne.

 Medlemmer