Aktiviteter i SIKRE VEJE


SIKRE VEJE arrangerer løbende forskellige aktiviteter for medlemmerne. Det kan være medlemsmøder om konkrete emner af relevans for branchen, møder med politiske beslutningstagere og andre aktører i branchen, som fx Vejdirektoratet og kommunerne.

Her ud over står SIKRE VEJE også for en række større arrangementer, som fx den årlige netværksdag, trafiksikkerhedsmessen og besøg på Christiansborg:


SIKRE VEJE's Årsdag 2018

SIKRE VEJE's Årsdag 2018 blev indledt med en række indlæg, hvor viden og inspiration var nøgleordene. Ballerups borgmester Jesper Würtzen bød velkommen til Ballerup og fortalte om kommunens arbejde med trafiksikkerhed og borgerinddragelse. Herefter gav Bo Sandberg fra Københavner Tunnel Gruppen et indblik i arbejdet med at få virkeliggjort det kæmpemæssige projekt med etableringen af en underjordisk ringevej øst om København. Mogens Kjærgaard Møller fra Sikker Trafik fremlagde fakta om trafiksikkerheden i Danmark - og kunne påvise en oplagt finansieringskilde til samfundsopgaver som fx Københavner Tunnelen i form af kæmpe samfundsøkonomiske besparelse ved øgede investeringer i trafiksikkerhed. Tove Hels fra Rigspolitiet fremlagde Politiets Forskningsstrategi 2016-20 og afslutningsvis gav Jarl Linder fra CompanYoung nogle tankevækkende tips om rekruttering af unge.
 


Medlemsmøde med et kik ind i fremtiden

For at give os et bud på fremtidens muligheder for vores branche, slog Danish Outdoor Living Lab (DOLL) dørene op til deres spændende univers for medlemmerne i SIKRE VEJE. DOLL's CTO Kim Brostrøm præsenterede deres arbejde og ambitionen om at skabe energibesparelser og nye danske arbejdspladser gennem mere intelligent udendørsbelysning. Herefter var der oplæg fra samarbejdspartnere, bl.a. Albertslund Kommune og SEAS NVE, der bruger DOLL til at fremme udviklingen i deres daglige arbejde. Arrangementet sluttede af med en rundtur i bus i Hersted Industripark, hvor deltagerne kunne besigtige de mange forskellige lys-teknologiske løsninger, som DOLL agerer Living Lab for.Møder med trafikpolitikerne

Alkolåsbranchen - der er en del af SIKRE VEJE - havde møde på Christiansborg med Lennart Damsbo Andersen (S), der er medlem af Færdselssikkerhedskommissionen. Formålet med mødet var bl.a. at forberede kommissionens arbejde med at få alkolåsordningen til at fungere i praksis i Danmark. Fra Alkolåsbranchen og SIKRE VEJE deltog Jan Winum Povlsen (Jawin Safe Trip), Peter Sonne (Dräger) og Anders Hundahl (SIKRE VEJE).

 

Erhvervsdating med landets kommuner

I samarbejde med bl.a. Dansk Vejforening afholder SIKRE VEJE løbende dialogmøder med kommuner, hvor de kan præsentere deres planer og kommende udbud inden for byggeri og trafikområdet. Formålet med disse møder er bl.a. at skabe kontakt til kommunen og forberede både kommune og potentielle leverandører på kommende udbud. I tidens løb har vi afholdt møder med Københavns kommune, Aarhus kommune, Odense kommune, Aalborg kommune og Køge kommune.

 

Medlemsmøde om Københavns Kommunes genopretningsplan

I forbindelse med sin generalforsamling afholdt SIKRE VEJE et medlemsmøde på Københavns Rådhus, hvor Københavns Kommune for første gang præsenterede deres opdaterede genopretningsplan for vej- og trafikområdet. Her er mødets præsentationer:
Velkomst + Anlægaktiviteter i tal  |  Egenudførsel  |  ITS og fremkommelighed  |  Genopretningsplanen  |  Prioriterede temaer i samarbejdet

 

Besøg på Christiansborg

I forbindelse med SIKRE VEJE's medlemsarrangement med besøg på Christiansborg afholdt vi et udbytterigt møde med medlem af Folketingets Transportudvalg Kristian Pihl Lorentzen (V) og bl.a. fik drøftet de samfundsøøkonomiske gevinster ved trafiksikkerhed og hilst på Venstres formand Lars Løkke Rasmussen.

 

SIKRE VEJE's Netværksdage

SIKRE VEJE afholder årligt en netværksdag i forbindelse med vores generalforsamling. Netværksdagen består af et åbent medlemsmøde, hvor medlemmer og samarbejdspartnere mødes til et par timer til netværk med faglige input og lidt godt at spise. Efterfølgende afholder SIKRE VEJE sin årlige generalforsamling kun for medlemmer.

 

Trafiksikkerhedsmesse

SIKRE VEJE stod bag Trafiksikkerhedsmessen, der fandt sted i 2011, 2012 og 2014. Indtil videre er der ikke fastlagt nogen ny Trafiksikkerhedsmesse, da SIKRE VEJE har valgt at bruge foreningens ressourcer på andre områder.
Den seneste Trafiksikkerhedsmessen blev afholdt torsdag den 10. april 2014 i Lokomotivværkstedet i København. Messen blev åbnet af en veloplagt transportminister Magnus Heunike (S), der efterfølgende var rundt og besøge flere af messens over 40 stande. I løbet af dagen blev messen besøgt af 650 gæster.
 Medlemmer