Aktiviteter i SIKRE VEJE


SIKRE VEJE arrangerer løbende forskellige aktiviteter for medlemmerne. Det kan være medlemsmøder om konkrete emner af relevans for branchen, møder med politiske beslutningstagere og andre aktører i branchen, som fx Vejdirektoratet og kommunerne.

Her ud over står SIKRE VEJE også for en række større arrangementer, som fx:

Konference om trafikstøj på Christiansborg

Trafikstøj er en landeplage og der er et stort ønske fra befolkningen om at gøre noget ved det. I samarbejde med transportordfører Thomas Jensen (S) har SIKRE VEJE derfor arrangeret en stor konference om trafikstøj på Christiansborg. Formålet var at præsentere folketings- og lokalpolitikere for innovative løsninger på støjbekæmpelse med inddragelse af internationale erfaringer samt fokus på klima, holdbarhed og pris.


Vejsektordage

I samarbejde med Teknologisk Institut arrangerer SIKRE VEJE hvert år i maj branchens store messe med udstillere fra hele vejsektoren og en række konferencer til faglig inspiration. Vejsektordagene henvender sig til entreprenører og vejsektorens medarbejdere i stat og kommuner, der på én dag kan blive fagligt opdateret på, hvad der sker inden for deres område og samtidig se de nye produkter og arbejdsmetoder.
 


Medlemsmøde med et kik ind i fremtiden

For at give os et bud på fremtidens muligheder for vores branche, slog Danish Outdoor Living Lab (DOLL) dørene op til deres spændende univers for medlemmerne i SIKRE VEJE. DOLL's CTO Kim Brostrøm præsenterede deres arbejde og ambitionen om at skabe energibesparelser og nye danske arbejdspladser gennem mere intelligent udendørsbelysning. Herefter var der oplæg fra samarbejdspartnere, bl.a. Albertslund Kommune og SEAS NVE, der bruger DOLL til at fremme udviklingen i deres daglige arbejde. Arrangementet sluttede af med en rundtur i bus i Hersted Industripark, hvor deltagerne kunne besigtige de mange forskellige lys-teknologiske løsninger, som DOLL agerer Living Lab for.

 

Erhvervsdating med landets kommuner

I samarbejde med bl.a. Dansk Vejforening afholder SIKRE VEJE løbende dialogmøder med kommuner, hvor de kan præsentere deres planer og kommende udbud inden for byggeri og trafikområdet. Formålet med disse møder er bl.a. at skabe kontakt til kommunen og forberede både kommune og potentielle leverandører på kommende udbud. I tidens løb har vi afholdt møder med Københavns kommune, Aarhus kommune, Odense kommune, Aalborg kommune og Køge kommune.

 

Møder med politikere på Christiansborg

I forbindelse med SIKRE VEJE's medlemsarrangement med besøg på Christiansborg afholdt vi et udbytterigt møde med medlem af Folketingets Transportudvalg Kristian Pihl Lorentzen (V) og bl.a. fik drøftet de samfundsøøkonomiske gevinster ved trafiksikkerhed.

 

Trafiksikkerhedsmesse

SIKRE VEJE stod bag Trafiksikkerhedsmessen, der fandt sted i 2011, 2012 og 2014. Indtil videre er der ikke fastlagt nogen ny Trafiksikkerhedsmesse, da SIKRE VEJE i stedet har valgt at samarbejde med Teknologisk Institut om de årlige Vejsektordage.
Den seneste Trafiksikkerhedsmessen blev afholdt i Lokomotivværkstedet i København. Messen blev åbnet af en veloplagt transportminister Magnus Heunike (S), der efterfølgende var rundt og besøge flere af messens over 40 stande. I løbet af dagen blev messen besøgt af 650 gæster.
 Medlemmer