Nyt medlem af SIKRE VEJE...?

Det er en kendsgerning, at man kan nå højere mål, hvis man står sammen, end hvis man står alene. Private entreprenører og produktleverandører, der beskæftiger sig med trafiksikkerhed, er derfor velkomne til at søge om medlemsskab for at styrke foreningen og opnå foreningens fordele.

Andre virksomheder, organisationer og myndigheder med interesse for trafiksikkerhed kan blive optaget som associerede medlemmer.
 

Hvad får man...?

Medlemsskab af SIKRE VEJE giver flere konkrete fordele:

>> Indflydelse på love, regler og rammer for din virksomhed.
>> En branchefælles indsats for sikkert arbejde på vejen for dine medarbejdere.
>> Aktuel og målrettet information med betydning for din virksomhed og branchen.
>> Mulighed for at deltage i dynamiske og værdiskabende netværk.
>> Mulighed for at deltage i eksklusive møder og arrangementer (gratis/med rabat).
>> Mulighed for gratis lån af mødelokaler i Ballerup (forplejning dog efter regning).
>> Hjælp og rådgivning fra foreningens sekretariat om generelle problemstillinger for små og mellemstore virksomheder.
 

Hvad koster det...?

Som udgangspunkt skal alle medlemmer af foreningen betale et indskud på kr. 10.000 ved indmeldelsen i foreningen. Dette kan dog forhandles med bestyrelsen.

I kontingent skal alle medlemmer endvidere betale kr. 16.000 pr. år. Kontingentet for associerede medlemmer udgør 2/3-dele af det fulde kontingent. Medlemsskab følger kalenderåret og det årlige kontingent forfalder til betaling i januar. Alle kontingenter bliver automatisk opkrævet af foreningens sekretariat.

 

Sådan bliver man medlem

Send en kort beskrivelse af jeres virksomhed til foreningens sekretariat. Angiv endvidere navn, adresse, telefonnummer og e-mail på virksomhedens kontaktperson. Det er foreningens bestyrelse, som behandler alle ansøgninger om medlemsskab. Se mere om proceduren i højre spalte her på siden.

 


 

Sådan bliver I medlem

1.
Send en kort skriftlig ansøgning til:
SIKRE VEJE
Lautrupvang 2
2750 Ballerup
E-mail info@sikreveje.dk

2.
Oplys i ansøgningen:

3.
Afvent svar på ansøgningen, der vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.

Spørgsmål...?
Hvis I har spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte sekretariatet:
Anders Hilbert
Sekretariatschef
Telefon  61 79 77 99
E-mail   ah@sikreveje.dk


Medlemmer