Sikkerhed på vejen

Sikkerhed på vejen8. april 2022

Torsdag den 8. april 2022 mødtes SIKRE VEJE, ved bestyrelsen, med Vejdirektoratet. Mødet var en smule decimeret på grund af sygdom, men emnerne var vigtige og dialogen god


På mødet berørtes følgende emner:

Der blev drøftet sikkerhed ved vejarbejder herunder vigtigheden af, at udbyder altid angiver sikkerhedsniveau; sikkerhed ved arbejder i nødspor – et emne som direktoratet har særligt fokus på; uddannelse herunder Vejen Som Arbejdsplads, som har givet udfordringer med for mange dumpede, men nu er kurset justeret; Vejdirektoratets arbejdsmiljøkampagne: ”Arbejdsplads uden Ulykker”, hvor rådgiverne også inddrages; bæredygtighed og miljø, hvor virksomhederne skal indstille sig på, at kunne levere EPD´er; og endelig hele situationen omkring stigende råvare- og energipriser.

Fra venstre mod højre på fotoet ses: Thomas Virenfeldt, Michael S. Pihl, Ulrik Toft Marcussen, Jesper Wraae-Bess, alle fra bestyrelsen, og Michael Kirkfeldt, Vejdirektoratet
Medlemmer