Højere hastigheder på udvalgte strækninger

Højere hastigheder på udvalgte strækninger21. august 2017

Positivt at regeringen vægter trafiksikkerheden i nyt forslag


Regeringen foreslår i det kommende finanslovsudspil at øge hastighedsgrænsen på udvalgte landeveje fra 80 km/t til 90 km/t og på udvalgte motorveje til 130 km/t. Sammen med det nye forslag afsættes 93,6 mio. kr. til sikkerhedsudstyr på vejene, så det vil være trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at hæve hastighedsgrænserne.

SIKRE VEJE mener, at det er positivt, at regeringen er opmærksom på vigtigheden af vejens udstyr, når det gælder trafiksikkerhed.

Vi bakker transportministeren op i, at det er yderst vigtigt, at højere hastigheder bliver kombineret med forbedringer af trafiksikkerheden på strækningerne, og at de udvalgte veje er egnede til de øgede hastighedsgrænser.

Vi ser det som et udtryk for, at der på højeste politisk niveau er fokus på, at man med relativt begrænsede midler kan nå forholdsvis langt inden for trafiksikkerhed.

Så længe vi er sikre på, at det ikke går ud over trafiksikkerheden, giver det god mening at øge mobiliteten på visse strækninger.

 

Læs hele nyheden samt faktaark for udvalgte vejstrækninger her: https://www.trm.dk/da/nyheder/2017/hoejere-hastigheder-paa-udvalgte-landeveje-og-motorveje#
Medlemmer