Ny i trafikken

Ny i trafikken13. august 2018

Vi har alle et ansvar for at passe på de mange nye trafikenter der stareter i trafikken i forbindelse med skolestart i dag, mandag den 13. august, siger Michael Stisen, formand for SIKRE VEJE


Skolestart og en ny generation af trafikanter er på vej – og ikke mindst tilstede i trafikken. Den 13.august starter skolerne igen og dermed starter en hel årgang af nye trafikanter deres liv i det trafikale hverdagsbillede.
Ligesom deres ældre skolekammerater, bliver de igen en del af det trafikale bybillede, såvel til fods som på cykel og som passagerer sammen med de voksne. De er unge, de er sårbare, de er trafikalt usikre.
Kære politikere og embedsmænd, i har et ansvar for at cykelstierne er i orden, at der er god og tydelig skiltning, tydelige fodgængerfelter, trafiksikker skolevej og at trafiksikkerheden bare er i top – MEN:
Vi har alle et ansvar for at de kommer sikkert frem og tilbage.
Vi har alle et ansvar for at gå forrest med et godt eksempel og lære dem god og trafiksikker opførsel – vores opførsel er læring for de unge mennesker.
Vi har alle et ansvar for at sikre den og de kommende generationer gode trafiksikre værdier.
Så vær dit ansvar bevidst – pas rigtigt godt på vores børn, ligesom du passer godt på alle andre.
Tag første skridt nu og lad dagen i dag og dagene derefter være de dage, hvor trafiksikkerheden dag for dag bliver bedre og bedre, og hvor vi lover hinanden at for hver eneste af de kommende generationer bliver vi bedre og bedre trafikanter. Bedre og bedre trafiksikre trafikanter, uanset om vi er til fods, på cykel eller i bil.
Længe leve de nye skoleelever – længe leve trafiksikkerhed!

Fakta

Kira Hyldekær Janstrup, post doc, DTU Transport, forsker i sammenhængen mellem vejens tilstand, trafiksikkerhed og samfundsøkonomi, udtaler: ” Mange uheldsomkostninger kan undgås ved at lave mere og bedre vejvedligehold med fokus på cyklister”

Personrelaterede uheldsomkostninger, 2017 priser:
Dræbt: 29.492.829 kr.
Alvorligt  tilskadekommen: 2.087.133 kr.
Lettere tilskadekommen: 58.630 kr.

 

Vi skal ikke alene passe på far - men også på de nye i trafikken:
Medlemmer