Mange eneulykker

Mange eneulykker20. november 2020

Sidste år blev 199 personer dræbt i trafikken herhjemme mod 171 i 2018. 54 af dødsulykkerne var eneulykker, som dermed er den hyppigste dødsulykke i Danmark.Det viser Vejdirektoratets nye analyse af alle trafikulykker i 2019.


Vejdirektoratets nye rapport om alle dødsulykker i trafikken i 2019 bygger på en analyse af den udvidede dødsulykkesstatistik. Her er de vigtigste konklusioner:

Mere end hver fjerde dødsulykke i trafikken sidste år – nærmere bestemt 28 procent – var en eneulykke, dvs. en ulykke, hvor der kun var én kørende trafikant involveret.

Lige herefter, som den næst-hyppigste ulykkesform med dødelig udgang, finder man frontalkollisioner. Knap 20 procent af alle ulykker med dræbte på vejene sidste år skete ved en frontalkollision.

I hele 64 procent af ulykkerne har trafikanterne været uopmærksomme eller ikke set sig godt nok for. Det betyder, at ulykkerne skete, fordi man fx overså en trafikant, man havde vigepligt for, på grund af man ikke havde sin opmærksomhed på kørslen.

Det får transportminister Benny Engelbrecht til at rette fokus på det fremadrettede trafiksikkerhedsarbejde: ”Det er dybt bekymrende, at vi ser en stigning af dræbte i trafikken. Det er mit klare mål at få antallet af dødsulykker ned, og her er blandt andet fart ofte afgørende for, om trafikanterne overlever. Det har regeringen stort fokus på, senest med udspillet om vanvidskørsel, hvor grove hastighedsovertrædelser skal have større konsekvenser. Samtidig arbejder jeg tæt sammen med relevante parter, herunder kommunerne og politiet om hastigheder i byerne, hvor vi har meget blandet trafik. Rapporten er et vigtigt værktøj i arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden, og jeg håber også, at den vil give alle anledning til at være ekstra opmærksomme i trafikken, for tallene taler jo deres helt eget tydelige sprog” siger transportminister Benny Engelbrecht.


Læs mere her: Vejdirektoratets nye rapport om alle dødsulykker i trafikken i 2019
Medlemmer