Julehilsen fra formanden

Julehilsen fra formanden17. december 2018

Michael Stisen takker i sin julehilsen medlemmerne af SIKRE VEJE for deres opbakning til foreningens arbejde med bl.a. at sætte mere fokus på trafiksikkerhed, men ser også frem mod spændende aktiviteter i 2019, som fx flere interessante medlemsmøder...


Tak fordi I også i 2018 har bakket op om vores forening SIKRE VEJE. Uden støtte fra de mange medlemmer og fra de aktive personer i bestyrelsen, og vores netværk, gik det ikke.

Vi har også i år sat fokus på trafiksikkerhed og den rolle vejens udstyr spiller. Det har vi gjort til Vejregelrådsmøder, ved bestyrelsens årlige møde med Vejdirektoratets ledelse, og når vi har arbejdet i vores netværk eller trådt frem i medierne og sat fokus på, at der er alt for få penge til veje og vejens udstyr, og alt for lidt fokus på den forskel gode vejstriber, autoværn, skiltning og ordentlig belysning gør for trafiksikkerheden.

Og det har vi gjort ved i nu snart tre år at støtte et stort forskningsprojekt på DTU, hvor postdoc Kira Hyldekjær Janstrup forsker i sammenhængen mellem trafiksikkerhed (vejen og dens udstyr) og samfundsøkonomi. Nu begynder de konkrete resultater at komme, og de peger entydigt i den retning som vi troede og håbede på: Nemlig at vejens samlede fysiske konstruktion og udstyr har betydning for uheld og ulykker. Eller sagt mere direkte: Samfundet kan spare penge ved at bruge flere penge på trafiksikkerhed. Vi vil i bestyrelsen i starten af 2019 sørge for, at resultaterne bliver formidlet internt og ekstern, og at alle relevante politikere og interessenter får kendskab hertil. For ingen skal være i tvivl om, at det kan betale sig at investere i vejens udstyr. Og at spare penge her og nu er dyrt på sigt.

Men der sker også meget andet i 2019 i vores forening.

Den 6. februar er der medlemsmøde med rundvisning i FN-byen i København. Vi hører om FNs verdensmål for bæredygtig udvikling med fokus på infrastruktur, og Rambøll forklarer os efterfølgende om, hvor vi kan bruge dem i praksis i vores virksomheder. Super spændende og relevant, for flere og flere af vores kunder interesserer sig for, hvordan vi håndterer de ting.

Og allerede den 27. februar mødes vi hos Saferoad Daluiso A/S i Odense for at høre om Arbejdstilsynets arbejde med kontrol af vejarbejder.

Som noget ny genopliver vi vores Trafiksikkerhedsmesse – men nu under navnet Vejsektordagene og i samarbejde med Teknologisk Institut. Vejsektordagene 2019 bliver afholdt den 22.-23. maj hos TI i Taastrup og vil omfatte både udstilling og faglige indlæg. Formålet er at skabe rammerne for, at vi kan vise alt det vi kan frem og få en dialog med ikke mindst de mange kommuner som kommer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen – jeg håber at se mange af jer.

Jeg ønsker jer alle og jeres familier en rigtig glædelig jul samt et godt og trafiksikkert nytår.

De bedste hilsner
Michael Stisen
Formand for SIKRE VEJE
 
Medlemmer