Hvordan får man en alkolås?

Hvordan får man en alkolås?15. december 2017

En ny lov om alkolåse er endelig sat i kraft. Derfor kan bilister, som har mistet deres kørekortet på grund af spritkørsel nu under visse betingelser aftjene deres straf ved at køre med en alkolås i bilen...


Alkolåsordningen supplerer de eksisterende sanktioner for spirituskørsel. Formålet er at modvirke, at personer, der er dømt for spirituskørsel, kører bil i spirituspåvirket tilstand igen. Der er tale om to ordninger, som kaldes henholdsvis den "frivillige" og den "obligatoriske". Betingelserne for de to ordninger er forskellige, ligesom bilistens deltagelse i den ene eller anden ordning afhænger af, hvor høj promillen var, da føreren blev dømt, og om vedkommende har gjort det flere gange.

Alkolåsen installeres i et køretøj og forhindrer, at køretøjet kan starte, hvis føreren har en promille over det tilladte. Hvis promillen er under 0,5, starter bilen som normalt – ellers ikke. Der skal også pustes i alkolåsen undervejs for at sikre, at føreren ikke drikker under køreturen. Det skal ske ved, at vedkommende standser bilen et egnet sted inden for 20 minutter efter varsling og puster i alkolåsen.

Når perioden med kørsel med alkolås er udløbet, kan det særlige alkolåskørekort, som følger med alkolåsen, ombyttes til et almindeligt kørekort. Det gælder for begge førnævnte ordninger.

Læs mere>> Alkolåsordningen: Hvordan får man en alkolås? (Trafikstyrelsen)

Læs mere>> Alkolåsbranchen i Danmark  (SIKRE VEJE's Netværk for Alkolåse)
 
Medlemmer