Hvad arbejder vi med nu?

Hvad arbejder vi med nu?22. februar 2022

På bestyrelsens seneste møde drøftede vi bl.a. en løsning af virksomhedernes problemer med kurset Vejen som arbejdsplads II. Men også den nye spændende fremtid for vores messe Vejsektordagene efter tilgangen af en ny stor samarbejdspartner...


Det seneste bestyrelsesmøde i SIKRE VEJE blev afholdt den 22. februar 2022 hos Terranor i Silkeborg. Her er et par af de vigtigeste emner:

Generalformsamling 2022
Foreningens regnskab for 2021 og budget for 2022 blev godkendt til fremlæggelse og endelig godkendelse på generalforsamlingen, der i år finder sted torsdag den 19. maj 2022 kl. 13:00MS Teams. Invitation med indkaldelse til generalforsamlingen bliver udsendt direkte til alle medlemmer.

Vejsektordagene 2023
Hidtil har SIKRE VEJE afviklet messen Vejsektordagene i samarbejde med Teknologisk Institut. Fra og med næste messe, der finder sted den 19.-20. april 2023 på Teknologisk Institut i Taastrup, bliver arrangørkredsen udvidet med VEJ-EU, der bl.a. arrangerer de årlige Vej-forum i Nyborg.

Vejen som arbejdsplads II
Flere virksomheder har haft problemer med kurset Vejen som arbejdsplads II, som bl.a. Vejdirektoratet stiller krav om i deres udbud. Bestyrelsen besluttede derfor at tage problemstillingerne op på vores årlige møde med ledelsen af Vejdirektoratet. Dette møder finder i år sted den 7. april 2022. Men allerede nu kan vi slå fast, at en del af problemerne med kurset skyldes, at den præcise målgruppe for kurset har været uklar for virksomhederne. Målgruppen for kurset er ikke timelønnede medarbejdere, men typisk en overordnet medarbejder i fx en funktionærstilling, som har det formelle ansvar for arbejdet ude i marken.
Medlemmer