Fokus på trafikstøj

Fokus på trafikstøj10. juni 2022

Trafikstøj er en landeplage og der er et stort ønske fra befolkningen om at gøre noget ved det. I samarbejde med transportordfører Thomas Jensen (S) har SIKRE VEJE netop gennemført en stor konference om trafikstøj på Christiansborg...


I Danmark er 724.000 boliger og omkring 1,36 millioner danskere udsat for støj, som ligger over Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdi. En væsentlig del af den støj kommer vejtrafik og derfor har folketinget afsat 3 mia. kroner i den nye infrastrukturplan til bekæmpelse af trafikstøj. For at give politikere og rådgivere inspiration har brancheforeningen SIKRE VEJE netop afholdt en stor konference om trafikstøj på Christiansborg.

Nogle byer og beboelsesområder er mere støjplagede end andre, og særlig alvorligt ser det ud ved indfaldsvejene til landets største byer, ikke mindst på motorveje, men også i bykerner med tæt trafik kan trafikstøjen være meget generende.

Det er på den baggrund, at regeringen med bred politisk opbakning har afsat 3 mia. kroner i den nye infrastrukturplan til bekæmpelse af trafikstøj, men spørgsmålet er hvordan de penge bør bruges?

De hidtil kendte og almindelige tiltag som støjreducerende vinduer og facader, støjafskærmning og støjreducerende asfalt er ikke tilstrækkelige, hvis man vil være helt fri for trafikstøj, og derfor skal der tænkes ud af boxen.

Gladsaxe undersøger overdækning af motorvej
Gladsaxe og Furesø kommuner er sammen med Realdania gået forrest om at samle viden om støjbekæmpelse i byer. Resultaterne kan læses i to udarbejdede rapporter.

Særlig et område bliver undersøgt, og det gælder overdækning af motorvej samt udnyttelse af nye byrum på de friarealer, der opstår oven på overdækningen.
Borgmester i Gladsaxe, Trine Græse deltager på konferencen og fortæller om kommunes udfordringer med støj, og hvad Gladsaxe konkret overvejer for at slippe for støjgenerne: ”Trafikstøjen fra vores motorveje er nu så stort et problem i vores byer, at den er til fare for vores helbred og trivsel. I Gladsaxe er to tredjedele af borgerne plaget af støj over grænseværdierne og størstedelen af vores kommune er uegnet til at bygge boliger, dagtilbud eller til rekreative områder. Skulle vi starte forfra, ville vi slet ikke kunne bygge by i Gladsaxe. Alligevel fortsætter staten med at udvide motorvejene i byerne, herunder Motorring 3, uden at afsætte penge til at bekæmpe støjen ud fra devisen, at støjen bare ikke må blive værre,” siger Gladsaxes borgmester Trine Græse og fortsætter: ”Men støjen er allerede et kæmpe problem. Derfor er det på tide, at vi går sammen om at gøre, hvad der skal til, for at løse støjproblemerne, så der fortsat kan bo mennesker i vores byer. Det er ikke nok at sætte lidt støjskærme op hist og pist. Hvis vi vil støjen til livs, skal vi enten overdække eller nedgrave vores motorveje i tæt bebyggede områder, eller nedgradere dem til byveje med 50 km/t. Uoverdækkede motorveje i tætbefolkede områder er ganske enkelt ikke en mulighed.”

Støj-stærekasser som forsøg
Vejdirektoratet vil som forsøg opsætte støj-stærekasser på et stykke af den 21 kilometer lange motorvej M3, som løber vest om København, hvilket kan vise sig som et effektivt redskab til at få bilisterne til at lette på gaspedalen, mener Dansk Vejforening.

”Der er solid dokumentation for at de stærekasser, danskerne allerede kender fra politiets hastighedskontrol, har en god effekt. Erfaringen er, at trafikanterne nedsætter hastigheden. Hvis man kan overføre det reaktionsmønster, vil støj-stærekasserne kunne være særdeles effektive til at bekæmpe støj ved de bynære motorveje, siger Tove Hels, sekretariatschef i Dansk Vejforening.

Du kan finde materialet fra konferencen her.
 
Medlemmer