Dialog med Nordjyllands Politi

Dialog med Nordjyllands Politi19. august 2022

Medlemmer af SIKRE VEJE har i Nordjylland oplevet en længere og ofte uklar sagsbehandling af deres ansøgninger i Råden Over Vejarealer (ROV). Efter en god dialog med Nordjyllands Politi er der grundlag for at arbejde videre på at få løst udfordringerne.


Medlemmerne af brancheforeningen SIKRE VEJE oplever i Nordjylland en længere og ofte uklar sagsbehandling af deres ansøgninger i Råden Over Vejarealer (ROV). Over for brancheforeningen oplyser vejmyndighederne i Nordjylland generelt, at årsagen er politiet godkendelser. I SIKRE VEJE kan vi dog se, at vejmyndighederne i Nordjylland typisk sender alt til godkendelse hos politiet, modsat i andre dele af landet, hvor politiet alene bliver hørt i sager, der vedrører forhold omfattet af bekendtgørelsen om afmærkning af vejarbejder.

På den baggrund har brancheforeningen gennemført et møde den 11. august 2022 med Nordjyllands Politi for at se om vi kunne finde en løsning på udfordringerne.

På et godt og konstruktivt møde aftalte parterne at arbejde videre med en række konkrete tiltag for at få løst udfordringerne, herunder mere information til både vejmyndigheder og entreprenører om både den praktiske brug af ROV og de konkrete regler for råden over vejareal i forbindelse med vejarbejder.

På mødet deltog Jørn Kresten Nielsen og Claus Elkjær (Nordjyllands Politi) samt Thomas Virenfeldt (SPVI), Mads Norman (Saferoad) og Anders Hundahl (SIKRE VEJE).
 
Medlemmer