Ærligt og modigt udspil om trafiksikkerhed i Odense

Ærligt og modigt udspil om trafiksikkerhed i Odense29. maj 2017

Debatindlæg af Michael Stisen, formand for SIKRE VEJE, bragt i Fyens Stiftstidende


En kollega brugte ved en lejlighed begrebet "en gave man ikke ønsker" i forbindelse med kommunernes efterslæb på veje og trafiksikkerhed - politikerne ønsker ikke at kende til efterslæbet, for så er de nødsaget til at forholde sig til det. De kan ikke længere vende det blinde øje mod det. Samtidigt ved de godt, at kommunekassen ikke kan løse problemerne her og nu. Derfor ønsker de ikke den viden eller "gave" om man vil.


Men den gave har Odense Kommune givet sig selv. Og stor respekt for det. Allerede i 2014 udarbejdede Odense Kommune en udviklingsplan for hele vejområdet - fra striber til skole, fra asfalt til cykelstier. Hele vejområdet var og er omfattet. En plan der med al tydelighed viste det store efterslæb der var inden for stort set alle elementer. "Gaven" gjorde at politikkerne prioriterede hele området og besluttede sig for at iværksætte en genopretningsplan på 134,3 mio. for at komme i gang med at indhente noget af det forsømte. Til gavn for kommunekassen og trafiksikkerheden.
 

Odense Kommune har netop udgivet "Veje i Odense - status 2016" hvor de meget ærligt beskriver, at de er godt på vej, men at der stadigvæk er mange mangler. Rapporten beskriver ligeledes det gab der er inden for hvert enkelt område, mellem behovet for at undgå yderligere forfald og de årlige driftsmidler, uanset om det vedrører trafiksikkerhed eller bevarelse af den samlede vejkapital på 8,6 milliarder. Også her er kommunen meget ærlig og beskriver meget tydeligt at driftsmidlerne er alt for små, og erkender "vi opbygger et efterslæb og skubber dermed en stadig større regning foran os".

 
Men de kæmper med det, og både plan og prioritering kan hjælpe politikkerne med at træffe de rigtige valg og se effekten over tid af de ressourcer de tilfører området. Odense kommune har gjort det rigtige - de har modtaget "gaven" og prioriterer nu trafiksikkerhed og bevarelse af veje og cykelstier i meget højere grad end tidligere. Det er både modigt og befriende og tilmed god samfundsøkonomi, for det er dyrere at rette op på noget forfaldent i forhold til at vedligeholde i tide. Hvor ville det være prisværdigt, hvis alle andre kommuner tog kampen op på samme måde. Den gave vil jeg gerne modtage.

 

Du kan læse hele rapporten "Veje i Odense – status 2016" – som indlægget henviser til, her:

http://www.asfaltindustrien.dk/_files/Dokumenter/analyser/generelle/vejeiodense_status_2016_enkeltsidetpdf.pdf
Medlemmer