Bestyrelsen for SIKRE VEJE

Find medlemmerne af SIKRE VEJE's bestyrelse her på siden eller informationer om foreningens medlemsvirksomheder og sekretariat i menuen til venstre.
 

Michael Stisen (formand)
ARKIL A/S
23 73 40 99
mis@arkil.dk

Gregers Münter (næstformand)
SAFEROAD A/S
60 11 10 10
gm@saferoad.dk

Jesper Wraae-Bess
EUROSTAR DANMARK A/S
21 60 33 53
jwb@eurostar.as

Søren B. Johansen
HEDEDANMARK A/S
30 17 37 01
sbj@hededanmark.dk

Ulrik Toft Marcussen
DANSK AUTOVÆRN A/S

86 82 29 00
ucm@davas.dk

Ivan Pedersen
NCC INDUSTRY A/S
24 88 75 08
ivp@ncc.dk

Jan Grønborg
LKF VEJMARKERING A/S

22 26 50 70
jag@lkf.dk

Peter Cameron
PV GREVE A/S

40 59 51 96
pca@pvgreve.dk
 

 

   

SIKRE VEJE's bestyrelse (fra venstre):
Jesper Wraae-Bess (Eurostar Danmark A/S), Jan Grønborg (LKF Vejmarkering A/S), Ulrik Toft Marcussen (Dansk Autoværn A/S), Ivan Pedersen (NCC Industry A/S), næstformand Gregers Münter (Saferoad A/S) og formand Michael Stisen (Arkil A/S). Endvidere består bestyrelsen af Søren Bo Johansen (HedeDanmark A/S) og Peter Cameron (PV Greve A/S), der ikke var tilstede ved fotograferingen.

 


Medlemmer